આ વેબસાઇટની અપલોડ કરેલ કોઇપણ ફાઇલની લિંક સીધી કોપી કરી અન્ય બ્લોગ,વેબસાઇટ કે ગૃપમાં મૂકવાની સખ્ત મનાઇ છે.આ એક ગુનો છે. COPYRIGHT ACT
મન , મોતી અને કાચ એક્વાર તૂટ્યા પછી અસલ સ્વરૂપમાં લાવી શકાતા નથી.

બાળગીત

Play Or Download ( ગીતનાં નામ પર ક્લીક કરો)


ધોરણ - ૧ ગુજરાતી


હું તો સુઇ ગઇ તી....                          નાવ ચાલી ભાઇ નાવ ચાલી....
ગળણી રે ભાઇ ગળણી....                   વહાણ દરિયે....
કલબલ કરતા કાબરબાઇ....               ન્હાય નદીમાં છોકરો....
ટપાલી કેવો જાદુગર....                      ઉપરણું ઘણું મજાનું....
ગોરખપુરનો ભત્રીજો....                      રણમાં તો છે ઢગલે ઢગલા....

ધોરણ - ૧ પર્યાવરણ


નાનું નાનું સસલું....                        આવ રે વરસાદ....
એક એક ચિન્ટુનું નાક છે એક....         નાની મારી આંખ....
ચોખ્ખુ ઘરનું આંગણું....                    વાંદરાભાઇ એ કર્યો વિચાર....
આ અમારી ગાડી છે....                     આવી રે શાકવાળી....
પિપૂડીવાળાનો પેલો તનમનિયો....      ઉખાણાં....
બા વિના મને....                            ચોરી કરવા ચાલ્યા ચોર....
હળ ચલાવે....                               રૂપિયો પાછો દે....

ધોરણ - ૧ ગણિત


એક એક મારું નાક....                     એક મારી ઢીંગલીને એવી....
એક કબૂતર ચણવા આવ્યા....           પાંચ પાંચ ચકલીઓ....
રવિ પછી તો સોમ છે...                    નાની નિશાળે જાતો તો....
સસલીબેને સેવ બનાવી....


ધોરણ - ૨ ગુજરાતી


ચક્કીબેન ચક્કીબેન....                   આવો મેઘરાજા....
ભલે અમે બાળક નાનાં....               દાદાજી તો દાદાજી....
એક ઝરણું દોડ્યું જાતુ ....                બા મને ચપટી વગાડતા....
અચ્ચર આવે બચ્ચર આવે..              ગણ્યા ગણાય નહી....
પરોઢિયે પંખી જાગીને....                  ચમકીને ચાલ્યો શું જાય...
પાટી પેન લઇ આજે....                   ઉગીને પૂર્વમાં...

ધોરણ - ૨ પર્યાવરણ


મે એક બિલાડી પાળી છે....            આ દાતરડુ કેવુ.....
આવો પારેવાં....                          કીડી કરતાં મોટા છે...
ચાલો જોવા જઇએ મેળો....            આપણું આ ગુજરાત...
હાલો ખેતરીયે તાપણી કરવા...        વડદાદાની લાંબી દાઢી...
આ અમારો દેશ છે...                    જન ગણ મન અધિનાયક...
ઉખાણાં

ધોરણ - ૨ ગણિત


એક મજાનો માળો....                  કારતકમાં દેવદિવાળી.....

ધોરણ - ૩ ગુજરતી


પોપટ પાંજરામાં....                    બા બેઠી તી રસોઇ કરવા....
ટરર...ટરર...ઢમ ઢમ ઢમ....         ડુગડુગિયાવાળી વાળી....
રીંછ એકલું ફરવા....    ઉખાણાં

ધોરણ - ૩ પર્યાવરણ


ઝંડા ઉંચા રહે હમારા.....            ધરતીને હું ખેડુ છુ....
ઊંટ ક્હે આસમાં....                  એક પગે ઉભા રહીને....

ધોરણ - ૪ ગુજરતી


દરિયાને તીરે....

Only Download

આ..હા..આવ્યું વેકેશન
ફાંદાળુ પેટ છે પપ્પાનું
હું ને ચંદુ છાના માના..
પોપટ પાંજરામાં મીઠુ મીઠુ બોલે...      

1 comment :

  1. First sem adhayan nishpati and paper mukso std.6 to 8

    ReplyDelete